AL CINCILEA MARE CONCURS TARSAGO ROMANIA

 

Regulamentul oficial de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant. El poate fi solicitat pe toată durata concursului, printr-o scrisoare trimisă la OP 83 - CP 106, București. Acest regulament a fost notificat și înregistrat sub numărul 299 din data de 30.09.2020 la Notariat Public, înaintea începerii prezentei loterii publicitare, conform art. 51 aliniat (2) din Ordonanţa Guvernului

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piaţă. Dacă nu se indică altfel, Concursurile sunt organizate în comun în Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria, România şi Regatul Unit și premiile sunt comune pentru toţi Organizatorii Comuni. Fiecare premiu va fi acordat unui câștigător.

• Participarea este liberă și nu este condiţionată de comandarea produsului.

• Vârsta minimă de participare este 18 ani.

• Data limită de trimitere a documentelor de participare este 4 februarie 2022.

• Toţi participanţii la tragerea la sorţi au șanse egale de câștig.

• Extragerea va avea loc în data de 24 februarie 2022, în prezenţa unui notar public.

• Câștigătorii vor fi înștiinţaţi telefonic și/sau prin poștă.

• Tarsago își rezervă dreptul de a folosi imaginea câștigătorilor în mass media sau în materialele promoţionale proprii.

• La cerere, putem trimite lista completă a câștigătorilor. Dacă doriţi să consultaţi lista, trimiteţi-ne un plic timbrat cu adresa de retur sau accesaţi site-ul Editurii www.erd.ro/castigatorii_concursurilor.

• La acest concurs nu au voie să participe angajaţii Tarsago și ai firmelor implicate în promoţie sau rudele acestora.

• Dacă aveţi întrebări privind extragerea, sau vreţi să aflaţi regulamentul complet contactaţi Serviciul Clienţi, telefon: 021.201.99.99.

• Premiile menţionate în prezentul Regulament General sunt în valoare brută, iar orice obligaţie de natură fiscală se va calcula și se va plăti de către Societate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabile la momentul oferirii premiilor.

• Câștigătorii din România vor primi premii monetare în RON, la o valoare calculată la cursul de schimb valutar anunțat de Banca Națională a României, valabil la data tragerii la sorți.

PREMIUL PENTRU RĂSPUNS RAPID

• Participarea e condiţionată de comandarea produsului.

• Documentele de participare trebuie returnate în plicul de răspuns în termen de 7 zile de la primirea lor.

• Premiul pentru Răspuns Rapid este în valoare de 20.000 EURO.

• Extragerea va avea loc în data de 24 februarie 2022, în prezenţa unui notar public.

• La extragere vor participa toate persoanele care au răspuns ofertelor trimise de noi în perioada 1 ianuarie 2021 – 4 februarie 2022, cu respectarea condiţiilor stabilite în materialele promoţionale.

• Premiile menţionate în prezentul Regulament General sunt în valoare brută, iar orice obligaţie de natură fiscală se va calcula și se va plăti de către Societate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabile la momentul oferirii premiilor.

• Câștigătorii din România vor primi premii monetare în RON, la o valoare calculată la cursul de schimb valutar anunțat de Banca Națională a României, valabil la data tragerii la sorți.

BONUS DE COMANDĂ

• Documentele trebuie returnate în termen de 7 zile de la primirea lor.

• Bonusul de Comandă în valoare de 2.000 EURO, va fi obţinut de câștigătorul Premiului pentru Răspuns Rapid doar în cazul în care acesta a returnat documentele de participare în termen de 7 zile de la primirea lor, cu respectarea condiţiilor stabilite în materialele promoţionale primite.

Organizatorii comuni ai Concursului sunt Tarsago Česká Republika s.r.o, Tarsago Slovensko s.r.o, Tarsago Kft. Ungaria, Tarsago România S.R.L., şi Tarsago LTD, Regatul Unit , deţinătoare ale licenţei mărcii Reader’s Digest.